Om oss

Denna blogg har för syfte att väcka intresse och nyfikenhet bland ungdomar som är intresserade av att arbeta inom vården eller söka sig till vårdutbildningar. Hösten 2010 fanns det endast en sökande från Orsa Kommun till Omvårdnadsprogrammet på S:t Mikaelsskolan i  Mora.  Vi hoppas att våra skribenter som är yrkesverksamma inom Socialförvaltingen i Orsa Kommun ska engagera unga läsare att ta steget in i vårdyrket.  Att vårda människor kräver inte bara ett visst mått av professionalism utan mänsklig värme.

Våra Skribenter

Monica
Jag har arbetat inom äldrevården i Orsa kommun i 32 år varav 23 år med inriktning demens. Jag har arbetat både inom de särskilda boendeformerna och inom daglig verksamhet för demenssjuka som bor i egna hem. Det är ett fantastiskt, lärorikt, glädjefyllt och varierande arbete.

Thommy
Jag är 24 år och har nu varit färdig sjuksköterska i ca 1,5 år.
Mitt intresse för vården startade i det millitära, där jag tjänstgjorde som sjukvårdare.
Jag har alltid varit fascinerad över hur man med kunskap och rätt verktyg kan rädda liv. Senare blev jag även intresserad av äldre och äldresjukvård. Jag tyckte mig se vissa orättvisor och problem inom äldreomsorgen, detta gjorde att jag läste till sjuksköterska.
Jag har ett huvudansvar för vårat journalsystem och jag jobbar mycket med att förbättra patientsäkerheten via olika datasystem och utbildning. Förutom detta jobbar jag alltså inom Orsa Kommun, där jag kommer i kontakt med kommunens alla vårdsidor och dess patienter.

 Inger
Jag har jobbat i vården i 23 år och har aldrig ångrat mig! Numera jobbar jag som personlig assistent och trivs jättebra med det. Det är ett omväxlande arbete, där man både ger och får mycket tillbaka från vårdtagaren.

Annika
Jag  är 54 år och har arbetat 30 år inom olika LSS* verksamheter (*Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Jag började mitt vuxenliv med att utbilda mig till apotekstekniker, men insåg snabbt att jag ville arbeta närmare människor. Jag lämnade min hemkommun och flyttade till Stockholm med tankar om att bli textillärare men så började jag att arbeta i särskolan och där började min bana inom LSS. Jag gick en vårdutbildning  inom särskild omsorg och efter några år läste jag en tvåårig utbildning för enhetschefer.  I slutet av 80-talet då alla stora vårdhem avvecklades hände det spännande saker inom omsorgen.  Vi startade en gruppbostad där jag arbetade som biträdande enhetschef och som enhetschef. För 16 år sedan flyttade  jag hem till Orsa då jag fick en vårdartjänst på en gruppbostad.  1999 började jag arbeta inom daglig verksamhet och åtta år senare som biträdande enhetschef. Under de senaste två åren har jag arbetat som teamledare och som praktiksamordnare/omsorgsassistent.
Jag är mycket stolt över de år jag arbetat inom omsorgen och har mycket erfarenhet i bagaget. Självklart har jag upplevt sorg och ledsamheter på vägen, men det mesta har varit fyllt av glädje i alla dessa möten med människor som har berikat mig med minnen som värmer och berör.


Annonser